Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In januari 2020 zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Parc Zaarderheiken officieel gestart. De gehele gebiedsinrichting duurt ongeveer vier jaar. Naar verwachting kan er al eerder gerecreëerd worden op het natuurpark. Alle ontwikkelingen op Parc Zaarderheiken zijn op deze pagina te volgen. De foto’s van eind augustus 2023 geven de meanderende Mierbeek weer, waar ruimte voor nieuwe flora en fauna ontstaat.

Tevens is op 4 hectare fruitbomen geplant, waar nu al peren te plukken zijn. Een mooi stukje foerageergebied voor ook de das! Op de video bovenaan de pagina de werkzaamheden zichtbaar van februari 2023.

Herinrichting landschap

De klok gaat terug naar 1850. Althans, als het gaat om de natuur. Parc Zaarderheiken kiest namelijk voor herinrichting van het landschap waardoor het oorspronkelijke karakter terugkeert. Het is een uniek natuurgebied waarin 200 hectare bos, mozaiëk-, heide-, stuifduinen-, beekdal- en cultuurgebied ontwikkeld, beheerd en beschermd wordt. Deze vijf oorspronkelijke landschapstypes zijn momenteel niet meer herkenbaar. Daarom wordt het deels verloren landschap op duurzame wijze teruggebracht in het gebied. De voorbereiding van de landschapsrealisatie is gestart. Om deze prachtige natuur volop te kunnen beleven, worden er diverse activiteiten in het gebied ontwikkeld. Dit biedt kansen voor breed recreatief gebruik. Het natuurpaviljoen en de golfbaan zijn daar voorbeelden van.

Beekdallandschap

De werkzaamheden voor natuurontwikkeling zijn gestart. Waterpartijen worden opgeschoond, nieuwe boomgroepen, 4 hectare fruitbomen (links herkenbaar op de video en natuurweilanden worden gerealiseerd (zie foto’s en video augustus 2023). Ondulaties en watergangen als onderdeel van de natuurontwikkeling worden gerealiseerd. De Mierbeek is hersteld in haar oorspronkelijke vorm. De oude Mierbeek had een laag ingesneden ligging en was niet meer herkenbaar in het landschap. De huidige meanderende Mierbeek is weer herkenbaar, aantrekkelijk en heeft haar opvallende plek in het landschap weer terug.

Aanbrenging beplanting

De aanleg van beplanting in het landschap is gestart(herkenbaar aan de lange stroken rechts op de video). De werkzaamheden worden over meerdere jaren verdeeld voordat het einddoel is gerealiseerd. De terugkomst van het heidelandschap wordt nu al langzaam zichtbaar als één van de eerste realisaties (zie foto’s). Ook de golfholes 5,6 en 10 worden herkenbaar aan weerszijden van de Mierbeek (zie video).

Planning op hoofdlijnen

De planning op hoofdlijnen is onder voorbehoud en op basis van de op dit moment beschikbare informatie.