Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In januari 2020 zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Parc Zaarderheiken officieel gestart. De gehele gebiedsinrichting duurt ongeveer drie jaar. Naar verwachting kan er al eerder gerecreëerd worden op het natuurpark. Alle ontwikkelingen op Parc Zaarderheiken zijn op deze pagina te volgen.

Herinrichting landschap

De klok gaat terug naar 1850. Althans, als het gaat om de natuur. Parc Zaarderheiken kiest namelijk voor herinrichting van het landschap waardoor het oorspronkelijke karakter terugkeert. Het is een uniek natuurgebied waarin 200 hectare bos, mozaiëk-, heide-, stuifduinen-, beekdal- en cultuurgebied ontwikkeld, beheerd en beschermd wordt. Deze vijf oorspronkelijke landschapstypes zijn momenteel niet meer herkenbaar. Daarom wordt het deels verloren landschap op duurzame wijze teruggebracht in het gebied. De voorbereiding van de landschapsrealisatie is gestart. Om deze prachtige natuur volop te kunnen beleven, worden er diverse activiteiten in het gebied ontwikkeld. Dit biedt kansen voor breed recreatief gebruik. Het natuurpaviljoen en de golfbaan zijn daar voorbeelden van.

Beekdallandschap

De werkzaamheden voor natuurontwikkeling zijn gestart. Waterpartijen worden opgeschoond en nieuwe boomgroepen, natuurweiland en heideveld worden gerealiseerd (zie foto’s oktober 2022). Ondulaties en watergangen als onderdeel van de natuurontwikkeling worden gerealiseerd. De Mierbeek wordt hersteld in haar oorspronkelijke vorm. De huidige Mierbeek heeft een laag ingesneden ligging en is daardoor vrijwel niet meer herkenbaar in het landschap. De meanderende Mierbeek wordt weer herkenbaar, aantrekkelijk en krijgt haar opvallende plek in het landschap terug.

Aanbrenging beplanting

De aanleg van beplanting van het landschap is gestart. De werkzaamheden worden over meerdere jaren verdeeld voordat het einddoel is gerealiseerd. De terugkomst van het heidelandschap wordt nu al langzaam zichtbaar als één van de eerste realisaties (zie foto’s).

Planning op hoofdlijnen

De planning op hoofdlijnen is onder voorbehoud en op basis van de op dit moment beschikbare informatie.